تبلیغات
دنیای این روزای من - پروژه بسیار جالب یک دانشجو!!
سه شنبه 18 خرداد 1389

پروژه بسیار جالب یک دانشجو!!

   نوشته شده توسط: مینا    نوع مطلب :پندهای قندپهلو ،

دانشجویی که سال آخر دانشکده خود را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت.

او در پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت یا حذف ماده شیمیایی ( دی هیدروژن مونوکسید) توسط دولت را امضا کنند و برای این در خواست خود، دلایل زیر را عنوان کرده بود:

1- مقدار زیاد آن باعث تعریق زیاد و استفراغ می شود.

2- یک عنصر اصلی باران اسیدی است.

3-وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است.

4- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود.

5- باعث فرسایش اجسام می شود.

6- حتی روی ترمز اتومبیل ها اثر منفی می گذارد.

7- حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.

از پنجاه نفر فوق، 43 نفر دادخواست را امضا کردند. 6 نفر به طور کلی علاقه ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می دانست که ماده شیمیایی(دی هیدروژن مونوکسید) در واقع همان آب است!

عنوان پروژه دانشجوی فوق ( ما چقدر زود باور هستیم ) بود!!

گاهی اوقات بازی با کلمات سبب گمراه شدن انسان از اصل موضوع می شود. پس با دقت به همه چیز بنگریم و زود چیزی را باور نکنیم.