تبلیغات
دنیای این روزای من - باری این گونه باش
پنجشنبه 20 خرداد 1389

باری این گونه باش

   نوشته شده توسط: نادر    نوع مطلب :زندگی سالم ،

مردم، اغلب، نامعقول و غیر منطقی و خودخواه هستند؛ باری، آنها را ببخش

اگر مهربان باشی، مردم تو را به خودخواهی و داشتن اغراض پنهانی متهم می كنند؛ باری، همچنان مهربان باش 


اگر آدم موافق باشی، دوستانی غیر صادق و دشمنانی صادق به دست خواهی آورد؛ باری، از موفقیت دست برندار


اگر صادق و صمیمی باشی، مردم تو را فریب خواهند داد؛ باری، همچنان صادق و صمیمی باش


آنچه سالها صرف سازندگی آن می كنی دیگران در یك شب از بین می برند؛ باری باز هم سازنده باش


اگر شادی و آرامش داشته باشی، بعضی ها به تو رشك خواهند برد؛ باری، شاد باش
كارهای خوبی را كه امروز انجام می دهی، اغلب فراموش خواهد شد؛ باری كارهای خوب انجام بده


بهترین چیزها را كه داری ببخش، شاید كه كافی نباشد؛ باری، بهترین را ببخش


در یك كلام، همه اینها بین تو و خدای توست؛ باری، هرگز بین تو و دیگران نبوده است


آزموده های مادر ترزا