تبلیغات
دنیای این روزای من - او چگونه جواب ناسزا را داد
یکشنبه 30 خرداد 1389

او چگونه جواب ناسزا را داد

   نوشته شده توسط: نادر    نوع مطلب :پندهای قندپهلو ،

روزی بودا وارد دهکده ای شد و شخصی‌ بسیار عصبانی‌ به سراغ او آمد و شروع به ناسزا و توهین به او کرد. به بودا گفت: توی هم یک احمقی هستی‌ مثل دیگران و چطور به خودت اجازه دادی که آدم ها را دور خود جمع کنی‌ و برای آنها صحبت کنی‌؟ توی هم یک متقلب دیگری مانند بسیاری دیگر... بودا ازبرخورد تند این مرد عصبانی‌ نشد برعکس با صورتی‌ آرام از او پرسید...اگر شما برای من هدیه ایه بیاوری و من آن را قبول نکنم، این هدیه پیش چه کسی‌ خواهد ماند؟ مرد عصبانی‌ که انتظار چنین سوالی را نداشت با تعجب گفت پیش خود من. برای اینکه من خودم آنرا تهیه کردم. بودا با لبخندی آرام به او گفت: داستان این هدیه همان داستان خشم شماست. اگر من این اهانت و ناسزا را بر خود نپذیرم پس این خشم و نفرت به خود شما بر میگردد و خود شما را بیش از همه صدمه خواهد زد. هرگاه نفرت و خشم خود را به دیگران نشان میدهید ناراحتی‌ آن پیش خودتان میماند بر عکس هر گاه عشق خود را به دیگران ابراز میکنید احساس خوشایندی در درون خود دارید.