تبلیغات
دنیای این روزای من - میدانید نشانه های زن و شوهر بودن دو نفر چیست؟
سه شنبه 8 تیر 1389

میدانید نشانه های زن و شوهر بودن دو نفر چیست؟

   نوشته شده توسط: نادر    نوع مطلب :پندهای قندپهلو ،

روزی زن و شوهر جوانی از راهی می رفتند . ماموران تا آنها را دیدند خواستند گیری دهند پس پرسیدند شما دو با هم چه نسبتی دارید؟ زن و شوهر جواب دادند : زن و شوهریم . از آنها مدرك خواستند گفتند نداریم ! ماموران پرسیدند پس چگونه باور كنیم كه شما دو نفر زن و شوهرید؟ گفتند ما نشانه های فراوانی داریم برای ثابت كردن این امر

اول اینكه آن مدل افراد كه شما می گویید دست در دست هم می روند و ما دستهایمان از هم جداست

دوم آنكه آنها هنگام راه رفتن و صحبت كردن به هم نگاه می كنند و ما رویمان به طرف دیگریست

سوم آنكه آنها هنگام صحبت كردن و راه رفتن با احساس با هم حرف می زنند و ما به هم هیچ احساسی نداریم

چهارم آنكه آنها با هم بگو بخند می كنند و ما غمگینیم

پنجم آنكه آنها به هم چسبیده راه می روند و ما یكی از آن یكی جلوتر می رود

ششم آنكه آنها هنگام با هم بودن كیكی بستنی چیزی می خورند و ما هیچ نمی خوریم

هفتم آنكه آنها هنگام با هم بودن بهترینلباسهایشان را می پوشند و ما لباسهای قدیمی تنمان است

....هشتم آنكه

پس ماموران عصبانی گشتند و گفتند: بروید بروید