تبلیغات
دنیای این روزای من - عشق حقیقی
پنجشنبه 14 مرداد 1389

عشق حقیقی

   نوشته شده توسط: مینا    نوع مطلب :پندهای قندپهلو ،

شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب می کرد خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند، این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن مارمولکی  را دید که میخی از بیرون به پایش فرو رفته بود.

دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد، وقتی میخ را بررسی کرد متعجب شد، چون این میخ ده سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود. چه اتفاقی افتاده؟

در یک قسمت تاریک بدون حرکت، مارمولک ده سال در چنین موقعیتی زنده مانده چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است.

متحیر از این مساله کارش را تعطیل و مارمولک را مشاهده کرد. در این مدت چکار می کرده؟ چگونه و چه می خورده؟

همانطور که به مارمولک نگاه می کرد یک دفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد.

!!!!!!!! ده سال مراقبت !!!!!!!!